00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


ร่วมเสวนากับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและในประเทศไทย หัวข้อการปฏิรูปทางดิจิทัลในพื้นที่การก่อสร้างและสถาปัตยกรรม พูดคุยถึงวิธีการที่เทคโนโลยี เช่น การสร้างแบบจำลองข้อมูลสารสนเทศ (BIM), โดรนหุ่นยนต์, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและผลประกอบการทางธุรกิจของคุณ

EVENT STARTS IN

BANGKOK

DigitalBuild Asia Series ปี 2562 ณ กรุงเทพฯ

DigitalBuild Asia Series ปี 2562 ณ กรุงเทพฯ

เนื่องด้วยเศรษฐกิจ ประชากร และพื้นที่เขตเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการและขนาดของโครงการก่อสร้างย่อมเติบโตเช่นกัน นักพัฒนาและเจ้าของโครงการมุ่งมั่นสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่ทั้งทะเยอทะยานและโดดเด่นกว่าที่เคยเป็นมา ความปลอดภัย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน ความมีประสิทธิภาพสูง และความน่าประทับใจเมื่อพบเห็น เป็นสิ่งที่ต้องสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในโครงการยุคใหม่ โดยเทคโนโลยีและการปฏิรูปจะช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การริเริ่ม ประเทศไทย 4.0 ทำให้มั่นใจว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ เป็นพื้นฐานในการส่งมอบวัตถุประสงค์ 4 ประการด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม การเพิ่มคุณค่าของมนุษย์ และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานเป็นกุญแจสำคัญของการริเริ่มนี้ ซึ่งจะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อสนองต่อการส่งมอบ

เป้าหมายของการจัดงานคือการให้ข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการออกแบบแก่เจ้าของโครงการ สถาปนิก ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ วิศวกร ผู้จัดหา และระบบการก่อสร้างเชิงนิเวศทั้งระบบ เพื่อสร้างสรรค์โครงการอนาคตให้เกิดขึ้นจริง บริษัทต่าง ๆ แม้กระทั่งแผนกต่าง ๆ ก็อยู่ในช่วงที่แตกต่างกันบนเส้นทางสู่การปฏิรูปทางดิจิทัล


The Thailand 4.0 initiative has ensured that technology adoption is fundamental to delivering the 4 objectives of economic growth, social wellbeing, raising human values and environmental protection and with construction and infrastructure being a key enabler of the initiative, the industry is evolving quickly in order to meet the deliverables.

ภาษาไทย


This March 2019, the Philippines Constructor’s Association presents the 2020-2030 Road Map. Recently endorsed by the Construction Industry Authority of the Philippines, there will now be an official adoption of digital technology for large infrastructure projects; government will provide and promote incentives for BIM, R&D and acquisition of modern equipment and technologies; and adoption of Digitisation and Modernisation for the government and private sector.

EVENT STARTS IN

BANGKOK

ออกแบบมาเพื่อท่านเหล่านี้

 • ประธานกรรมการบริหาร ประธานฝ่ายเทคโนโลยี ประธานฝ่ายสารสนเทศ
 • ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการฝ่ายการส่งมอบทางดิจิทัล
 • หัวหน้าฝ่ายการปฏิรูป
 • ผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้อำนวยการด้านการสร้างแบบจำลองข้อมูลสารสนเทศ
 • ผู้จัดการ/ผู้ประสานงานด้านการสร้างแบบจำลองข้อมูลสารสนเทศ

ออกแบบมาเพื่อท่านเหล่านี้

 • ผู้อำนวยการด้านเทคนิค
 • ประธาน/หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
 • ผู้อำนวยการโครงการ
 • ผู้จัดการทั่วไป
 • ผู้จัดการประจำประเทศ
 • หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
 • ประธานฝ่ายสถาปนิก
 • หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

จากประเภทหรือองค์กรเหล่านี้

 • หน่วยงานการก่อสร้างของภาครัฐ
 • เจ้าของโครงการภาครัฐ
 • เจ้าหน้าที่ระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน/ระบบการขนส่ง
 • นักพัฒนา
 • สถาปนิก
 • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ
 • ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
 • ผู้รับเหมาหลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมในฐานะตัวแทน และเพื่อทำความเข้าใจกับราคาที่ดีที่สุดที่เราสามารถเสนอให้คุณได้ กรุณาส่งอีเมลไปที่ enquiry@globaleventsource.net

หากคุณเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการด้านระบบการแก้ไขปัญหา ซึ่งเล็งเห็นคุณค่าในการมีส่วนร่วมกับตัวแทนเหล่านี้ ด้วยวิธีการนำเสนอหรือการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ กรุณาส่งอีเมลไปที่ sponsorship@lobaleventsource.net

เราหวังว่าจะได้พบคุณที่งานในเดือนพฤษภาคมนี้


The Thailand 4.0 initiative has ensured that technology adoption is fundamental to delivering the 4 objectives of economic growth, social wellbeing, raising human values and environmental protection and with construction and infrastructure being a key enabler of the initiative, the industry is evolving quickly in order to meet the deliverables.

ภาษาไทย


This March 2019, the Philippines Constructor’s Association presents the 2020-2030 Road Map. Recently endorsed by the Construction Industry Authority of the Philippines, there will now be an official adoption of digital technology for large infrastructure projects; government will provide and promote incentives for BIM, R&D and acquisition of modern equipment and technologies; and adoption of Digitisation and Modernisation for the government and private sector.

Why attend?

Come be a part of the discussion on how global best practice and innovation can enhance your projects and overcome design, engineering and efficiency challenges. Through global and regional case studies and expertise – find out the latest insights into how innovation can help you maximise the technology, tools and processes now available to power change and revolutionise the future of the built environment.

Companies are starting to explore their potential and understand how best to adopt and implement these tools to enhance design, speed up construction, reduce costs and carbon emissions, improve profitability and efficiency, and also create a smarter, more diverse industry.

Who should attend?

The aim of the event is to give project owners, architects, design consultants, engineers, suppliers and the whole construction eco-system the latest insights into what is possible with both technologies and design to bring their future projects to life. Different companies, even different departments, are at different stages on their digital transformation journey. How can some adopt a digital model within their business from scratch? How can some enhance what they have and ensure a seamless transition through the phases. Some companies need to know how automation, robotics and artificial intelligence will impact their manpower and profit projections moving forward. Others will want to understand how design automation, machine learning and IoT will lead to a more efficient and safe worksite while ensuring timely project delivery. Others might just be looking for one piece of kit that will make their processes more efficient. So many possibilities, many options, come learn from the best.

ORGANISATION TYPE:

 • Government Project Owners
 • Developers
 • Architects
 • Design Consultants
 • Engineering Consultants
 • Metro/ Transport Authorities
 • Government Construction Authorities
 • Contractors
 • Suppliers

JOB TITLES:

 • CEOs
 • CTOs
 • Head of Digital Transformation
 • Head of Digital Service Delivery
 • BIM Director
 • Head of BIM
 • Principal/Lead Designer
 • Head of Engineering
 • Project Director
 • General Manager
 • Delivery Director
 • Country Manager
 • Head of Design
 • Principal Architect
 • Design Engineer

Sponsorship Opportunities

Benefits of sponsoring

If you have a new product that the market doesn’t know about? Does it fix a problem they don’t even know they have? If you have a presence elsewhere but not in Asia? If you are a first mover and want to be front of mind in the market, or a leader who wants to remain in place, our audience is attending to find out the latest information on how their world will be influenced by technology on their digital transformation journey. Whether internal or external, change is imminent and they are in need of help to get where they want to be. If you can help them with any of the above, why not come and be a part of the event, show some thought leadership to an active audience at a time when you can influence their procurement decisions.

There are numerous ways to engage with our audience from presentation a case study to hosting a reception so to find out more please email us on sponsorship@globaleventsource.net to understand how we can bring you closer to some business.

WHO SHOULD SPONSOR?

 • Technology Thought Leaders
 • Business Transformation Consultants
 • AEC Thought Leaders
 • BIM Consultants
 • Cloud Providers
 • Design Software
 • BIM Software
 • Drone Manufacturers
 • 3D Printing manufacturers
 • Urban Planners
 • PropTech companies

TYPES OF SPONSORSHIP

 • Conference Sponsor
 • Associate Sponsor
 • Technology Spotlight Sponsor
 • Networking Exhibition Package

*Other options such as Lunch, Drinks and Breakfast Sponsorship are available, please enquire for more information.

Association Partner:

Associate Partner:

Sponsor:

Sponsors:

Media Partners:

Brought to you by:

Sponsor an Event

To find out about how our sponsorship packages will help connect you directly to market professionals click the button and message us today!

Sponsorship Form

To register interest as a sponsor, please fill in the form to download our sponsorship brochure.